Pradžia » Patarimai » Kalbos lygiai CV

Kalbos lygiai CV

Kalbos mokėjimo lygiai pagal Europos Tarybos sukurtą Europos kalbų aplanką. šiuos lygius galite naudoti rašydami savo CV ar kituose dokumentuose.

A1A2
• Gali suprasti ir naudoti kasdienes ir paprastas frazes.
• Gali pristatyti save ir kitus ir gali užduoti bei atsakyti į klausimus apie asmeninę informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kur gyvena, apie pažįstamus žmones ir turimus daiktus.
• Gali bendrauti paprastai, jei kitas asmuo kalbės lėtai ir aiškiai.
• Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su aktualiausiomis sritimis (šeimos informacija, apsipirkimu, vietos geografija, užimtumu).
• Gali bendrauti atlikdamas paprastas užduotis, reikalaujančias tiesioginio keitimosi informacija apie pažįstamus ir įprastus dalykus.
• Gali paprastai apibūdinti savo aplinką.
B1B2
• Gali suprasti informaciją apie pažįstamus dalykus, su kuriais dažnai susiduriama darbe, mokykloje, laisvalaikiu ir pan.
• Gali susidoroti su daugeliu atvejų, keliaujant po vietovę, kurioje kalbama ta kalba.
• Gali sukurti paprastą tekstą žinomomis ar asmeniškai svarbiomis temomis.
• Gali apibūdinti išgyvenimus ir įvykius, svajones, viltis ir ambicijas bei trumpai pateikti savo nuomonės ir planų priežastis ir paaiškinimus.
• Gali suprasti pagrindines sudėtingo teksto idėjas tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis, įskaitant technines diskusijas savo specializacijos srityje.
• Gali reguliariai bendrauti su asmenimis kalbančiais gimtąja kalba be jokios įtampos.
• Gali parengti aiškų, išsamų tekstą įvairiomis temomis ir paaiškinti požiūrį į aktualią problemą, nurodydamas įvairių variantų pranašumus ir trūkumus.
C1C2
• Gali suprasti daugybę sakinio struktūrų ir atpažinti numanomą prasmę.
• Gali sklandžiai ir spontaniškai reikšti idėjas, neieškodamas žodžių.
• Geba lanksčiai ir efektyviai vartoti kalbą socialiniais, akademiniais ir profesiniais tikslais.
• Gali sukurti aiškų, gerai susistemintą, išsamų tekstą.
• Geba suprasti praktiškai viską, ką girdėjo ar perskaitė.
• Gali apibendrinti informaciją iš skirtingų šnekamųjų ir rašytinių šaltinių, rekonstruodamas argumentus ir pasakojimus nuosekliame pristatyme.
• Gali reikštis spontaniškai, labai sklandžiai ir tiksliai.

Daugiau informacijos: Wikipedia, EKA.

CV vertimo paslauga