Pradžia » Karjeros patarimai » CV rašymo patarimai » Kokius žodžius naudoti CV?

Kokius žodžius naudoti CV?

Kokius žodžius naudoti CV

Iš kart prie reikalo — geriau naudoti aktyvius veiksmažodžius ir skaitvardžius. Pavyzdžiui:

Apklausiau

Apmokiau

Atlikau

Atsakiau

Autorizavau

Autorizavau

Balansavau

Delegavau

Demonstravau

Derėjausi

Dėsčiau

Diagnozavau

Instruktavau

Integravau

Interpretavau

Išaiškinau

Išleidau

Išplatinau

Išradau

Išrinkau

Išviešinau

Įdarbinau

Įdiegiau

Įkvėpiau

Kritikavau

Moderavau

Modernizavau

Mokiau

Nukreipiau

Nusiunčiau

Nustačiau

Padėjau

Paleidau

Palengvinau

Parašiau

Pastačiau

Patariau

Patikrinau

Patobulinau

Patvirtinau

Perorganizavau

Peržiūrėjau

Pradėjau

Pravedžiau

Prikėliau

Prioretizavau

Pristačiau

Pritaikiau

Publikavau

Redagavau

Rekomendavau

Reprezentavau

Stimuliavau

Sukūriau

Suplanavau

Sustiprinau

Suvaldžiau

Taisiau

Užtikrinau

Vadovavau

Kokių žodžių vengti CV?